.

Deze website is bedoeld als een eerste kennismaking, uw onderneming verdient een persoonlijke aanpak die wij u graag verlenen.
Ons samenwerkingsverband heeft als doel onze klanten een volledig professioneel dienstenpakket aan te bieden.
Wij garanderen onze klanten waar ze recht op hebben, namelijk een persoonlijke aanpak van de bedrijfsrevisor.

U kan als klant bij ons terecht voor de wettelijk vereiste verklaringen (commissarisverslag, controleverslagen bij inbreng in natura, quasi-inbreng, omzettingen, ontbindingen, fusies en splitsingen, ...).

In grote lijnen kan u bij ons tevens terecht voor :

  • Operationele en financiële audit
  • Bedrijfsbeoordelingen en nazichten van financiële informatie
  • De onafhankelijke waardebepaling van een bedrijf of een gedeelte ervan
  • Bijstand bij het ontwerp en de uitvoering van het consolidatieproces
  • Evaluatie van de interne controle en de administratieve organisatie
    en assistentie om hun doelmatigheid te verbeteren
  • Mandaat van voorlopig bewindvoerder

Alle toevertrouwde opdrachten worden uitgevoerd in samenwerking met uw interne of externe raadgevers (accountant, jurist, fiscalist, ... ) tenzij dit door u of door de wetgeving anders bepaald wordt.